Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål i 2019

Regjeringen har i dag fordelt 805 millioner kroner i spillemidler til kulturformål for 2019. Beløpet er 10 millioner kroner høyere enn i 2018.

- I tråd med Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen ønsker vi å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet. Derfor øker vi tilskuddet til Regionale kulturbygg i årets fordeling av spillemidler til kulturformål. Vi øker også tilskuddet og utvider nedslagsfeltet til Musikkutstyrsordningen til også å gjelde andre kulturuttrykk, sier kultur- og integreringsminister Trine Skei Grande.

- I tillegg har vi økt tilskuddet til landsomfattende musikkorganisasjoner for å inkludere nye organisasjoner på feltet, sier Skei Grande.

Samlet oversikt over fordelingen av spilleoverskudd til kulturformål 2019:                                                                                   

                                                                                        

Den kulturelle skolesekken

288 270 000

Regionale kulturbygg

  56 420 000

Frifond

199 345 000

Krafttak for sang

    5 340 000

Aktivitetsmidler for kor

    7 645 000

Landsomfattende musikkorganisasjoner

  21 000 000

Folkeakademienes Landsforbund

    8 550 000

Norske kirkeakademier

    2 100 000

Kulturutstyrsordningen (Musikkutstyrsordningen)

  40 000 000

Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter for skolekorps og barne- og ungdomsorkestre

  15 350 000

Historiske spill

    4 000 000

Prosjektmidler på museumsfeltet

  26 255 000

Prosjektmidler på arkivfeltet

  11 965 000

Prosjektmidler bibliotekfeltet

 48 545 000

Gaveforsterkningsmidler

 70 000 000

Til sammen

804 785 000

Til toppen