900 færre helt ledige i februar

– Fallet i antall ledige de siste månedene har kommet i store deler av landet, også på Sør- og Vestlandet. I Rogaland er nå arbeidsledigheten lavere enn på samme tid i fjor, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Antallet helt ledige falt med 900 personer i februar. Summen av helt ledige og personer på tiltak viser nedgang for tredje måned på rad. I februar ble det utlyst 12 prosent flere ledige stillinger enn i samme periode i fjor. I Rogaland var økningen 43 prosent.

– Det er gledelig at vi nå ser flere positive trekk på arbeidsmarkedet og at arbeidsledigheten faller. Den betydelige innsatsen regjeringen har satt inn for å få ned ledigheten, virker. Men sysselsettingen må også ta seg opp, sier statsråden.

 

Fakta om ledigheten i februar 2017

  • Ved utgangen av februar var det registrert 84 800 helt ledige arbeidssøkere. I tillegg deltok 21 600 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak. 
  • Antall helt ledige i februar er 7 prosent lavere enn på samme tid i fjor og summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er 1 prosent lavere. 
  • Justert for normale sesongvariasjoner var det en reduksjon i antall helt ledige fra januar til februar på 900 personer. 
  • Andelen helt ledige er nå 3,1 prosent mot 3,3 prosent i februar i fjor. 
Til toppen