Anundsen døgnbemanner senter for nasjonal krisehåndtering

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har nå innført døgnbemanning i det sivile situasjonssenteret som overvåker og håndterer kriser.


Justis- og beredskapsministeren i det sivile situasjonssenteret (Foto: JD – last ned fra Flickr).

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har nå innført døgnbemanning i det sivile situasjonssenteret som overvåker og håndterer kriser.

– Jeg kan ikke svare for hva den forrige regjeringen gjorde, men de hadde kanskje en større tro på at nasjonale kriser skjer i kontortiden enn det denne regjeringen har. For det har ikke vært døgnbemanning ved situasjonssenteret før vi tok tak i dette i forbindelse med 2014-budsjettet, sier Anundsen.

Det sivile situasjonssenteret er en del av Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet. De bidrar til å overvåke og skaffe best og raskest mulig informasjon til departementet og Kriserådet i regjeringen til bruk i deres sentrale krisehåndtering. Senteret ble åpnet i juli 2012, men det er FrP/Høyre-regjeringen som nå har sørget for at det til enhver tid er folk på jobb som kan reagerer raskt og varsle dersom større eller mindre kriser skulle oppstå.

– Frem til nå har det vært en bakvaktordning med en relativt lang responstid, men det er først nå det blir døgnbemanning, sier Anundsen.

Til toppen