Historisk arkiv

Åpningsseremoni forkurs ingeniørutdanning på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sjekkes mot fremføring

Kjære elever,

og kjære alle sammen

Gratulerer så mye med dagen! Det er veldig hyggelig å få lov til å være med å markere åpningen av det nye forkurset for ingeniører her på Svalbard.

Jeg vet mange har stått skikkelig på for å få dette til. Så tusen takk til Store Norske, LNS Spitsbergen, Longyearbyen lokalstyre, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Høgskolen i Narvik.

Det er veldig kjekt å se at næringsliv, fagforeninger, lokale myndigheter og utdanningsinstitusjoner går sammen om å løsninger på hvordan man skal dekke kunnskapsbehovet her i nord!

Som næringsminister er jeg opptatt av at norske studenter søker seg til utdanninger som er etterspurt av næringslivet. Næringslivet har lenge meldt om at det utdannes for få realfagskandidater og ingeniører i Norge. Behovet for denne type arbeidskraft har vært mye større enn det utdanningssystemet har vært i stand til å produsere.

Regjeringen har som mål å øke interessen for realfag og teknologi. Den gode nyheten er at de siste årene har det vært en sterk økning i antallet som søker på ingeniørfag.

Dette forkurset vil være et godt tilbud for fagarbeidere som jobber i mineralnæringen på Svalbard, og for deres familier. I tillegg til å utdanne flere ingeniører, vil kurset være med å dekke behovet for en etterspurt kompetanse i næringslivet på Svalbard og i Nordområdene for øvrig.

En utfordring næringslivet ofte møter på er at nyutdannede ingeniørstudenter ikke har den riktige kompetansen. Det betyr at bedrifter må drive egen opplæring på folk som i teorien er ferdigutdannet. Med dette kurset forsøker man heller å utdanne unge som allerede besitter den praktiske kompetansen, og som har litt yrkeserfaring fra før.

Godt over halvparten av dere jobber allerede i gruvene hos Store Norske, og flesteparten av dere er i full jobb samtidig som dere tar kurset. Når dere kommer tilbake som ferdigutdannede ingeniører vil dere besitte en helt unik kunnskap, som vil bli en stor ressurs for selskapet dere skal jobbe for.

***

Én ting jeg har snakket mye om siden oktober i fjor, er de åtte hovedsatsingene til regjeringen. Ikke overraskende handler ett av disse om kunnskap. ”Kunnskap gir muligheter for alle”. Kunnskap gir fremtidsmuligheter og kunnskap styrker norsk konkurransekraft og gjør oss bedre rustet i tiden fremover.

Kunnskapssamfunnet betyr likevel ikke at alle skal studere så lenge som mulig. Alle skal ikke ta doktorgrad. Kunnskapssamfunnet betyr at vi skal være høyt kvalifisert innen alle felt – enten du er hjelpepleier, snekker eller ingeniør.

Vi trenger forskere i verdenstoppen, men vi trenger også, og ikke minst, fagarbeidere i verdensklasse. Erna sa det i sin nyttårstale: ”Kunnskap er fremtidens olje for Norge”. I tiden som kommer vil kunnskap bli enda viktigere for vår konkurransedyktighet og produktivitet.

Dere som starter forkurset denne høsten må regne med at det blir tøft. Tidligere erfaringer fra forkurs i Alta, Bodø, Mo i Rana og Harstad viser at langt fra alle som begynner klarer å fullføre bachelorstudiet i ingeniørfag. Men selv om det blir tøffe tak, vil dere være ekstra attraktive for næringslivet når dere har fullført utdanningen.

Fra regjeringens side jobber vi nå med å konkretisere vår satsing på realfag. Tiltakene Kunnskapsdepartementet selv har løftet frem er ”realfagsheltene” – altså gode forbilder som viser hva man kan oppnå med matematikk og naturfag. Satsing på videreutdanning av lærere med vekt på matematikk og naturfag er en annen ting. I studieåret 2014-2015 vil 1300 lærere få tilbud om videreutdanning.

Realfag er nøkkelen til mange av de viktigste samfunnsoppgavene i fremtiden. Men satsing i skolen må også føre til satsing i arbeidslivet. Derfor er samarbeidet mellom næringsliv og akademia, som vi har sett her på Svalbard, et eksempel til etterfølgelse.

Med disse ordene har jeg gleden av å erklære forkurs for ingeniørutdanning i Longyearbyen for åpnet.

Lykke til med studiene alle sammen!

Til toppen