Arendal lufthavn Gullknapp får endret og fornyet konsesjon

- Regjeringen har besluttet å innvilge konsesjonssøknaden for Arendal lufthavn, Gullknapp. Vi tror at mangfold og sunn konkurranse gir kunder et bedre tilbud. Vi er også positive til at private aktører kan delta i utvikling av lufthavner og omkringliggende virksomhet. Gullknapp passer godt inn i en slik situasjonen, og har vært løftet frem av lokalt næringsliv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen har besluttet å innvilge konsesjonssøknaden for Arendal lufthavn, Gullknapp. Vi tror at mangfold og sunn konkurranse gir kunder et bedre tilbud. Vi er også positive til at private aktører kan delta i utvikling av lufthavner og omkringliggende virksomhet. Gullknapp passer godt inn i en slik situasjonen, og har vært løftet frem av lokalt næringsliv, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ikke statlige bidrag
Arendal Lufthavn Gullknapp AS, som er eier og driver av lufthavnen, får endret og fornyet konsesjon slik at det kan være ruteflyvninger. Solvik-Olsen understreker at konsesjonen gis under forutsetning av at staten ikke skal ha et økonomisk ansvar for verken drift eller investeringer.

- Regjeringen er positiv til denne typen initiativ og nyetableringer. Vi tror det vil være et godt konkurransekorrektiv til Avinor og dermed bidra til en mer effektiv luftfartssektor. Men regjeringen kommer ikke til å bruke skattebetalernes penger til å støtte opp om denne satsingen. Jeg har merket meg at konsesjonssøker også har bekreftet at statlig økonomisk bidrag ikke er nødvendig, sier samferdselsministeren.

Konsesjon og trafikkvolum
Den nye konsesjon gjelder for 20 år og erstatter dagens konsesjon. Arendal lufthavn, Gullknapp, har vært en lufthavn med småflytrafikk. I den nye konsesjonen åpnes det også for vanlige ruteflyvninger. Konsesjonen tillater et trafikkvolum på omtrent 154 flybevegelser per uke og totalt 8000 flybevegelser per år.

Utvidelse og rutedrift
Arendal Lufthavn Gullknapp AS får tillatelse til å utvide rullebanen til 1199 meter. Dagens rullebane er på 1120 meter. Konsesjonen åpner også for etablering av rutetrafikk i tillegg til charter-, taxi, helikopter og skoleflyvning. 

Samferdselsdepartementet vil om kort tid sende konsesjonsvedtak og vilkår til konsesjonshaver, Arendal Lufthavn Gullknapp AS.

Til toppen