Bedre tilbud av bredbånd med høye hastigheter

Rapporten Bredbåndsdekning 2014 viser betydelig vekst, særlig når det gjelder de høye hastighetene.

- Regjeringen har som målsetning at infrastrukturen skal være så bra at den kan være et konkurransefortrinn for oss som nasjon. Det gjelder også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

- Tilbudet til norske husholdninger har blitt bedre det siste året. Denne rapporten viser at aktørene ser et vekstpotensial i bredbånd og har vilje til å investere. Det er gledelig å se at utbyggingen av bredbånd pågår for fullt, sier Ketil Solvik-Olsen.

Rapporten viser at dekningen er 75 prosent for høyhastighets bredbånd (bredbånd over 30 Mbit/s), mens for bredbånd med minimum 100 Mbit/s er dekningen 69 prosent, som er 6 prosentpoeng høyere enn i 2013. Dekningen er tilnærmet 100 prosent for hastigheter opp til 10 Mbit/s. Dekningsundersøkelsen viser vekst i alle fylker, men det er fremdeles store forskjeller mellom tettbygde og spredtbygde strøk.

- Regjeringen bevilget i 2014-budsjettet 160 millioner kroner til en støtteordning som skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Det er ikke gjort i en håndvending å nå målet, men vi beveger oss i riktig retning, sier Ketil Solvik-Olsen. 

For videre arbeid med utbygging av bredbåndstilbudet, vil Samferdselsdepartementet bidra til mer kostnadseffektive løsninger. Blant annet ønsker man å se på tilrettelegging for koordinering av gravearbeider og mer felles bruk av eksisterende infrastruktur.  

- Lavere utbyggingskostnader vil gi oss et bedre bredbåndstilbud med mindre bruk av skattebetalernes penger, sier Ketil Solvik-Olsen

 

Rapporten finner du her:
Bredbåndsdekning 2014
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

 

 

Til toppen