Bedrer soningsforholdene i Bulgaria

EØS-midlene

De fleste fengslene i Bulgaria er overfylt. Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til å bedre forholdene i tråd med internasjonale standarder, blant annet i Bulgarias eneste kvinnefengsel.

Kvinnefengselet har plass til 400 innsatte. Foto: Svetla Semerdzhieva, Den norske ambassaden i Sofia

EØS-midlene til Bulgaria

- Femte største mottakerland

- 126,6 millioner euro

- Fordelt på 15 programmer

- Norske partnere: Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, NVE, Politidirektoratet, SIU

Kvinnefengselet i Sliven har en kapasitet på 400 fanger. Nylig er både helsesenteret og spedbarnsavdelingen renovert.

Gode sanitære forhold i kvinnefengselet er særdeles viktig fordi barn som er født i fengsel kan bo sammen med moren inntil de er ett år. Ifølge fengselsdirektøren fødes mellom tre og ti barn i fengselet hvert år.

{Kart (Google Map)} 

Prosjektet har kostet i overkant av 800 000 kroner. Det er en del av et kriminalomsorgsprogram i Bulgaria som Norge finansierer gjennom EØS-midlene med rundt 55 millioner kroner.

Til tross for flere fremskritt de siste årene står Bulgaria fremdeles ovenfor mange utfordringer innenfor justissektoren.

Fra den nye mor/barn-avdelingen. Foto: Sliven fengsel

Formålet med den norske støtten er å heve kvaliteten på kriminalomsorg slik at den oppfyller internasjonale og europeiske menneskerettighetsbestemmelser. Til sammen fire bulgarske fengsler får støtte til opplæring av ansatte, utdanningstilbud for innsatte og renovering.

Fri rettshjelp
EØS-midlene er også brukt på å finansiere opprettelsen av et regionsenter for fri rettshjelp i Sliven. Det er blant annet etablert en egen hjelpetelefon. Pågangen har vært langt større enn forventet.

Til toppen