Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Begrensede egenskaper for jordbruksdrift

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kun en prosent av landarealet i Norge er egnet til matkornproduksjon. Det er først og fremst mangel på jordsmonn av god kvalitet, eller ugunstige terrengforhold, som begrenser muligheten for generell jordbruksdrift.

Kun en prosent av landarealet i Norge er egnet til matkornproduksjon. Det er først og fremst mangel på jordsmonn av god kvalitet, eller ugunstige terrengforhold, som begrenser muligheten for generell jordbruksdrift.

Jord- og terrengkvaliteter påvirker valgmulighetene for vekster og størrelse og kvalitet på avlingene. Hva jorda er laget av har betydning for vanningsbehov, bæreevne, muligheter for jordarbeiding og innhøsting. Organisk jord er for eksempel utsatt for pakke og kjøreskader, mens sandjord har behov for vanning i tørre perioder.

Norsk institutt for skog og landskap har nylig publisert en artikkel om begrensede egenskaper for jordbruksdrift. Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Hveteåker
Hveteåker. Kun en prosent av landarealet i Norge er egnet til matkornproduksjon. (Foto: LMD)