Buskerudbyen får 308 millioner kroner: Skal gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport

Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker får til sammen 308,3 millioner kroner til økt innsats for kollektivtransport fra Belønningsordningen. Buskerudbyen får denne støtten etter å ha inngått en fireårig avtale med Samferdselsdepartementet.

Bilde fra offentliggjøringen av avtalen: Fra venstre: Statssekretær i Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset (H), Trond Johansen, leder av samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune (KrF), Britt Hornstvedt, vara fylkesordfører i Buskerud (FrP), Jørund Rytman, Stortingsrepresentant (FrP), Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker kommune (H), Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen kommune (H). Foto: Anne-Marte Lind/Buskerudbyen.

Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker får til sammen 308,3 millioner kroner til økt innsats for kollektivtransport fra Belønningsordningen. Buskerudbyen får denne støtten etter å ha inngått en fireårig avtale med Samferdselsdepartementet.

- Disse pengene er en målrettet støtte til storbyområder som deler regjeringens ambisjoner om å styrke kollektivtransportens konkurransekraft og øke den reelle valgfriheten for folks daglige reiser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Valgfrihet

- Vi vet at folk ønsker gode alternativer til bruk av egen bil. Regjeringen er opptatt av å gi folk valgfrihet, og dette krever økt innsats for å utvikle gode kollektivtilbud i de store byene. Målet er at kollektivtilbudet i byene skal være så godt at folk oftere velger kollektivtransport, og vi må legge til rette for at flere kan sykle og gå trygt og enkelt, sier samferdselsministeren.

Tilskuddet blir utbetalt til Buskerud fylkeskommune over fire år: I år blir det utbetalt 73,3 millioner kroner, 75 millioner kroner neste år og 80 millioner kroner i 2016 og 2017.

Framkommelighet og bedre bymiljø

Målet for avtalen som er inngått mellom Buskerudbyen og Samferdselsdepartementet er bedre framkommelighet, miljø og helse i Buskerudbyen. Ved at flere velger å reise kollektivt vil veksten i personbiltrafikk reduseres i avtaleperioden. Det gir bedre framkommelighet på vegnettet. I tillegg må bruk av arealpolitiske virkemidler støtte opp om målsetningene, slik at flere bor og jobber rundt kollektivknutepunkt.

Dersom bompenger blir iverksatt som en del av Buskerudbypakke 2, skal personbiltrafikken være redusert til nivået som var ved utgangen av 2013. Alternativt skal virkemidler med tilsvarende effekt tas i bruk.

Fylkeskommunen må rapportere om hvordan midlene blir brukt og hvilken effekt tiltakene har hatt.

Det er tidligere inngått tilsvarende fireårige avtaler med andre storbyområder.

Les avtalen(pdf)

 

 

Til toppen