Clean Power-direktiv vedtatt i EU – til vurdering i Norge nå

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Direktivet som skal sikre utbygging av lade- og fyllestasjoner for alternative drivstoff ble vedtatt i EU i høst. Nå arbeides det med å ferdigstille norsk posisjon. Samferdselsdepartementet mottar merknader fram til 20. januar.

Direktivet om innfasing av infrastruktur for alternative energibærere (direktiv 2014/94) ble vedtatt 29. september i år og publisert i ‘Official Journal’ 28. oktober. Rettsakten er til vurdering på norsk side og norsk posisjon forventes ferdigstilt i løpet av vinteren 2015.

Direktivet skal sørge for oppbygging av lade- og fyllestasjoner for alternative drivstoff (inkludert noen fossile drivstoff, som for eksempel gass). Landene skal sette mål for utrullingen av infrastruktur til de tidspunktene som er satt i direktivet. I tillegg skal en rekke tekniske krav til installasjonene og brukerinformasjon oppfylles.

Samferdselsdepartementet gjennomfører ikke noen formell høring på dette stadiet, men eventuelle merknader kan sendes postmottak@sd.dep.no innen 20. januar 2015.

 

Lenker: