De første politibiler med riksvåpen ute i tjeneste

Riksvåpenet er blitt en del av dekoren på politiets utrykningskjøretøy.Det har Justis- og beredskapsministeren besluttet. I løpet av august vil alle nye utrykningskjøretøy i politiet vil være påmontert politiets etatsemblem.

Riksvåpenet er blitt en del av dekoren på politiets utrykningskjøretøy. Det har justis- og beredskapsministeren besluttet. I løpet av august vil alle nye utrykningskjøretøy i politiet vil være påmontert politiets etatsemblem. 

-Jeg har med glede registrert at folk har mottatt dette positivt. Riksvåpenet er et viktig symbol for den makt politiet representerer og er satt til å utføre. Vi skal være stolt av den symbolikken riksvåpenet representerer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Politiets bilder fikk ny dekor for to år siden. Justis- og beredskapsminist Anders Anundsen besluttet tidligere i år at etatsemblemet, med riksvåpenet, skal være en del av dekoren på politiets utrykningskjøretøy.

Til toppen