Digitaliseringsrundskrivet for 2014 er sendt ut

Statlige etater som i dag sender post på papir skal ta i bruk Digital postkasse til innbyggere innen første kvartal 2016. Alle relevante søknader, skjemaer og rapporteringer med årlig innsendingsvolum over 3000 skal være åpne for digital utfylling og digital innsending innen 30. juni 2015.

Det går fram av Digitaliseringsrundskrivet som sendes til departementer og statsetater denne uka.

Rundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger for digitalisering, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.

Digitale, nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Disse tjenestene skal være helhetlige og brukervennlige, det skal være enkelt og trygt å logge inn.

Les mer:

Til toppen