Diskuterte regionalstøtte med EU i Aten

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

– Dette er vår mulighet til å fremme norske synspunkter overfor EU, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han deltok på EUs uformelle regionalministermøte i Aten 25. april.

Temaet for EUs uformelle regionalministermøte i Aten var EUs nye regelverk for regionalstøtte. Foto: Konstantinos Skenteris

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte 25. april europeiske kolleger til det uformelle regionalministermøtet i regi av det greske EU-formannskapet.

Temaet for møtet var EUs nye regelverk for regionalstøtte. Særlig ble støtte til små og mellomstore bedrifter diskutert.  På møtet deltok representanter for alle EU-medlemslandene, Europakommisjonen, regionkomiteen, europeiske regionalpolitiske interesseorganisasjoner, EU-kandidatlandene, Sveits og Norge.  

EUs kommissær for regionalpolitikk Johannes Hahn åpnet møtet med å fremheve at regionalstøtte er avgjørende for Europas økonomiske fremgang og konkurransedyktighet.

– Regionalpolitikkens virkemiddel for å stimulere økonomien uttrykkes først og fremst ved å støtte små og mellomstore bedrifter i regionene, sa Hahn.

Drivkraften i europeisk økonomi
Ifølge Europakommisjonen er 99 prosent av alle bedrifter i EU små og mellomstore bedrifter.  De står for to tredeler av sysselsettingen i privat sektor. Mange av disse bedriftene ligger i regionene.

Det er viktig også for Norge å sørge for gode rammebetingelser for de små bedriftene. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre og utgjør hoveddelen av norsk næringsliv.  

Sanner viste i sitt møteinnlegg til at Norge deltar i flere regionalpolitiske samarbeidsprogrammer og følger det felles europeiske regelverket for statsstøtte, som også omfatter regionalstøtte.

Saken fortsetter under bildet

– Det er spesielt viktig for oss som ikke er medlem av EU å komme tidlig med i prosessene for å ivareta norske interesser på en best mulig måte, sier Sanner. Her samråder han med ekspedisjonssjef i regionalpolitisk avdeling Hallgeir Aalbu (til venstre) og statssekretær Jardar Jensen (til høyre) i forgården til Zappeion-bygget i hjertet av den greske hovedstaden.

– Det er spesielt viktig for oss som ikke er medlem av EU å komme tidlig med i prosessene for å ivareta norske interesser på en best mulig måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Her samråder han med ekspedisjonssjef i regionalpolitisk avdeling Hallgeir Aalbu (til venstre) og statssekretær Jardar Jensen (til høyre) i forgården til Zappeion-bygget i hjertet av den greske hovedstaden. Foto: Konstantinos Skenteris

 

Regionalpolitikken er rettet mot å gjøre Europas regioner mer attraktive, innovative og konkurransedyktige, og bidra til vekst og sysselsetting. En del av målet er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å få tilgang til kapital. Samtidig ønsker man å styrke samarbeidet mellom naboregioner og fortsette arbeidet for å utjevne regionale økonomiske forskjeller.

Støtter målet om modernisering av reglene
– Norge er fornøyd med at det nye regelverket åpner for driftsstøtte til bedrifter i områder som er ekstremt spredtbygde, sa Sanner.  

Ifølge Sanner er det nye regelverket godt, men det er noen sektorer som ikke omfattes. Dette skaper utfordringer for den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

– Jeg er minister både for regionalpolitikk og modernisering, og det er min ambisjon å redusere administrasjonskostnadene både for bedrifter og myndigheter, sa Sanner.

Han støtter derfor målet om modernisering av statsstøttereglene og peker på at regelverket bør være generelt og gjelde alle typer bedrifter i en region.

– Sektorunntak må begrenses, da slike medfører vesentlig økte kostnader, sa Sanner.

Regionalpolitisk samarbeid viktig for Norge
Ved å delta i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid kan Norge fremme samarbeid og erfaringsutveksling med regioner og land i Europa for å videreutvikle norsk regionalpolitikk og fremme næringsutvikling.   

Blant annet har Norge siden 1996 deltatt i EUs samarbeidsprogram Interreg som fremmer sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert for å styrke samarbeid mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU.

Solberg-regjeringen fører en aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU og deltar jevnlig i de uformelle ministermøtene som EØS-avtalen gir Norge adgang til.

28. og 29. april deltar helse- og omsorgsminister Bent Høie på EUs uformelle helseministermøte, og 29. og 30. april deltar arbeids- og sosialminister Robert Eriksson på EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte. Begge møtene foregår i Aten.

Mer informasjon
Les Kommunal- og moderniseringsdepartementets omtale av det uformelle ministermøtet her
Les mer om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU

Til toppen