Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014.

Butikkene i Bygde-Norge har lenge hatt stort behov for opprustning. Interessen for å søke om støtte til investeringer økte kraftig i fjor, da regelverket ble forbedret. Tallene for 2014 viser at det fortsatt er stor etterspørsel etter støtte til opprustning og utvikling av distriktsbutikker.

- Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene. Regjeringen er glad for at små butikker nå blir rustet opp, slik at de kan gi et enda bedre tjenestetilbud til sine lokalsamfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Investeringslysten er fordelt over hele landet. Hordaland topper tilskudds-listen, etterfulgt av Rogaland, Hedmark, Nordland, Møre og Romsdal og Finnmark.

Det meste av pengene går til opprustning av butikkene, i form av nye kjøledisker, frysere, butikkdata eller oppussing av lokalet. Noen butikker har også behov for større lokale. Andre satser på å bygge ut kaffikroken som et møtested for bygda.

- Mange butikkdrivere er viktige samfunns-entreprenører i sine lokalsamfunn. Butikken fungerer både som bygdas møteplass og som et servicesenter med tilbud om mange tjenester utenom salg av dagligvarer, sier statsråd Jan Tore Sanner.

6 av butikkene har fått tilsagn om støtte til utbygging av drivstoffanlegg. 1,5 mill. kroner ble formidlet til dette formålet i 1. halvår 2014.

Merkur-programmet forvalter den statlige støtteordningen for distriktsbutikker på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har dette året bevilget 30 millioner kroner til tiltak som skal være med å utvikle og forbedre dagligvarebutikkene i distriktene.

Oversikt over butikker som har fått støtte fra Merkur 1. halvår 2014

Til toppen