Nye E18 mellom Sandefjord og Tønsberg skal åpnes som firefelts motorveg før fellesferien

-Dette er en god dag for alle som er opptatt av trafikksikkerhet og effektiv veiutbygging. Entreprenørene skal nå jobbe døgnkontinuerlig frem til sommeren for å få åpnet alle fire kjørefelt. Fartsgrensen vil være 80 km/t, altså noe redusert, men det gjøres for å sikre sikkerheten til anleggsarbeiderne som skal jobbe med de siste detaljene frem til høsten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Dette er en god dag for alle som er opptatt av trafikksikkerhet og effektiv veiutbygging. Entreprenørene skal nå jobbe døgnkontinuerlig frem til sommeren for å få åpnet alle fire kjørefelt. Fartsgrensen vil være 80 km/t, altså noe redusert, men det gjøres for å sikre sikkerheten til anleggsarbeiderne som skal jobbe med de siste detaljene frem til høsten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Den 24 kilometer lange E18-strekningen Gulli-Langåker i Vestfold kan fra 4. juli i år åpnes for trafikk på alle fire felt. Samferdselsdepartementet har i samtaler med Statens vegvesen og entreprenørene kommet frem til en løsning som fremskynder prosjektet, som etter tidligere planer skulle åpnes for  firefelts trafikk i slutten av oktober i år.

- En åpning for trafikk på alle fire feltene betyr mye både for trafikksikkerheten og fremkommeligheten for bilistene. Strekningen er tungt trafikkert med hele 27 000 biler per døgn. I sommermånedene er trafikken nærmere 31 000 biler per døgn. Det har vært en rekke ulykker på strekningen i løpet av anleggsperioden, også dødsulykker, og derfor er jeg svært glad for at vi nå tidligere får bedre kjøreforhold, sier Solvik-Olsen.

E18 Gulli-Langåker går gjennom kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Den nye vegen er 26 meter bred, med midtdeler og vegskuldre. De avsluttende arbeider på vegprosjektet blir ferdig i løpet av høsten 2014, og i den gjenværende anleggstiden vil fartsgrensen på den nye vegen være 80 kilometer i timen. Etter at utbyggingen er helt ferdig, vil fartsgrensen bli satt til 100 kilometer i timen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen informerte om dette under et besøk i Vestfold og anlegget på E18 Gulli - Langåker i dag.

Foto: Jarle Foss/Statens vegvesen

Til toppen