EØS-midlene: Pressestipend 2014

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske journalister, bloggere og fotografer kan også i år søke om reisestipend for å lage reportasjer om resultater av Norges bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Europa gjennom EØS-midlene.

Fra åpningen av et EØS-middelfinansiert prosjekt i Sofia, Bulgaria. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Målet med stipendene er å stimulere reportasjer som kan vise hvilken betydning EØS-midlene har for utviklingen lokalt i mottakerlandene, for Norge som giverland og for utvikling av kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Maks søknadsbeløp er 1000 euro, og stipendmottakere må redegjøre for hvordan støtten er brukt og dokumentere hva som publiseres i etterkant av reisene.

Søkere må fylle ut et standard søknadsskjema (se lenke lengre ned i saken). Søknadene behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn. Svar på søknader skal foreligge innen to uker.

Ordningen administreres av EØS-midlenes sekretariat i Brussel.

Mer informasjon: