Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Einar Steensnæs skal lede interimsstyret for sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter

Regjeringen vedtok 19. juni i år at Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning skal fusjoneres til et av landets største forskningsinstitutt. Etableringen skjer 1. juli 2015.

Einar Steensnæs har takket ja til å lede interimsstyret som får i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å gjennomføre fusjonsprosessen.

- Med sin allsidige samfunnserfaring har Einar Steensnæs de beste forutsetninger for å lede arbeidet med å etablere et av Norges viktigste kunnskapsmiljøer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Steensnæs arbeider i dag ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, og har en lang og allsidig politisk karriere bak seg. 

Einar Steensnæs skal lede interimsstyret for sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter
Einar Steensnæs skal lede interimsstyret for sammenslåing av landbruksfaglige forskningsinstitutter. (Foto: LMD)

Kunnskap til næring og forvaltning
Det nye instituttet skal være et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Det skal ha hovedkontor på Ås med avdelingskontor i Oslo og regionale enheter.

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt følgende formål for fusjon av de tre forskningsinstituttene:

Formålet med fusjonen er å etablere et faglig og økonomisk robust forsknings- og utviklingsmiljø, som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning. Mer ressurser skal brukes på utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, og mindre ressurser skal gå til administrasjon, drift og vedlikehold.

Departementet vil i midten av august komme tilbake til øvrig sammensetning av interimsstyret for fusjonsprosessen der både brukere av kunnskap fra forskning, de tre instituttene og representanter fra tillitsvalgtes organisasjoner vil bli invitert med.

Til toppen