Elevundersøkelsen 2013:<br> Én av fem elever opplever krenkelser

Èn av fem elever opplever jevnlig krenkelser som negative kommentarer eller å bli holdt utenfor. – Ved starten av et nytt skoleår er det ekstra viktig at elever og lærere samarbeider for å etablere et godt læringsmiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Over 400 000 elever fra 5. trinn til 3. klasse på videregående skole har svart på spørsmålene i Elevundersøkelsen 2013. Undersøkelsen gir dermed et godt bilde av hvordan norske elever trives på skolen.

– Nærmere 90 prosent av elevene oppgir at de trives godt eller svært godt på skolen. Det er gledelig. Men mange elever rapporterer om negative opplevelser, som å bli gjort narr av eller å bli holdt utenfor. Det må vi ta på alvor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Over 20 prosent av elevene har opplevd krenkelser to til tre ganger i måneden eller mer. Dette er betydelig mer enn andelen elever som oppgir at de blir mobbet (4,2 prosent). Forskerne mener dette kan tyde på at elevene skiller mellom det å oppleve krenkelser og det å bli mobbet.

– Elevundersøkelsen er det beste verktøyet vi har for å følge med på hvordan elevene opplever skolehverdagen sin. Når 1 av 5 elever blir holdt utenfor, ertet eller får negative kommentarer om utseendet, så er dette en ukultur skolene må ta tak i selv om elevene ikke definerer det som mobbing, understreker Røe Isaksen.

Han mener det er viktig å være spesielt oppmerksom på mobbing og krenkelser nå ved skolestart.

 – Det er nå nye sosiale mønstre danner seg, og det er viktig at alle får være en del av miljøet i klassen, sier Røe Isaksen. 

For første gang har Elevundersøkelsen med spørsmål om ulike typer krenkelser/negative hendelser:

  • Jeg ble holdt utenfor
  • Noen spredte løgner om meg
  • Noen truet meg
  • Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast
  • Noen kommenterte utseendet mitt negativt

Det er spesielt jenter på 9. og 10. trinn som opplever negative hendelser, som å bli holdt utenfor eller få negative kommentarer om utseendet. Gutter oppgir i større grad at de blir truet, sparket og slått.

– Vi vet at et godt læringsmiljø er avgjørende for om elevene trives på skolen, og for hvor mye de lærer faglig. Et inkluderende skolemiljø, tydelig klasseledelse og ro og orden i timene er viktig for å skape et godt læringsmiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fakta:

I Elevundersøkelsen blir elevene spurt om flere temaer, deriblant trivsel, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra, faglig utfordring, læringskultur, motivasjon, elevdemokrati og utdanning- og yrkesrådgivning.

I januar i år kom en delrapport fra Elevundersøkelsen som så spesielt på mobbing og krenkelser. Les mer om denne her.

Nå er den endelige rapporten ferdig, og her har forskere fra NTNU Samfunnsforskning gjort casestudier ved tre skoler for å få mer informasjon om elevenes læringsmiljø.

Les hele rapporten her.

Til toppen