Energiskolene gir løft for realfag

Olje- og energidepartementet vil videreføre finansieringen av prosjektet Energiskolene i perioden 2014-2016. Prosjektet har siden 2010 bidratt til å stimulere interessen for energisektoren blant elever i videregående skole. Olje- og energidepartementet støtter prosjektet med 1 million kroner per år.

- Vi har et stort behov for kvalifisert arbeidskraft til olje- og energinæringen, både i dag og i årene som kommer. Vi håper Energiskolene fortsatt kan inspirere unge til å se mulighetene innenfor Norges viktigste næringer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Energiskolene ledes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo og skal gi elever i videregående skole kunnskap omenergibedrifter og oljeselskap. Formålet er å bruke disse som en læringsarena. Gjennom samarbeid med en bedrift og de ansatte i bedriften, skal eleven få en autentisk opplevelse av hvordan naturvitenskaplig kunnskap brukes i arbeidslivet. Energiskolene skal samtidig sette den lokale energibedriften inn i en større kontekst, slik at elevene får økt kunnskap om verdens energisituasjon og Norges rolle i det totale energibildet.

Energiskolene kan vise til gode resultater. I perioden 2010-2013 har 13 slike skole-bedriftpar sammen utformet undervisningsopplegg for å øke elevenes innsikt i og interesse for energi og realfag. Undersøkelser gjennomført ved Naturfagsenteret viser at prosjektet har bidratt til at elever trives bedre med realfagene, blir mer motiverte og får økt motivasjon til å studere realfag. Prosjektet vil i perioden 2014-2016 løpende fortsette rekruttering av nye skole-bedriftpar, samtidig som eksisterende samarbeid skal videreføres. Energiskolene vil fra høsten 2014 i samarbeid med Skolelaboratoriet ved NTNU også tilby videreutdanningskurset ”Energilandskapet” om energi og klima for realfagslærere i videregående skole.

Mer informasjon om Energiskolene her.

 

Elever fra Energiskolen St. Olav VGS på besøk på Weatherfords lab i Stavanger. Bedriftsansatt ved ExxonMobil, Wenche Karin Nybø (nummer to fra venstre), veileder elevene i vurdering av kjerneprøver. Foto: Odd Arne Arnesen
Elever fra Energiskolen St. Olav VGS på besøk på Weatherfords lab i Stavanger. Bedriftsansatt ved ExxonMobil, Wenche Karin Nybø (nummer to fra venstre), veileder elevene i vurdering av kjerneprøver. Foto: Energiskolene.

 

Til toppen