Etablering av kunnskapssenter for kulturnæringene

Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget lyses nå ut.

Kulturdepartementet skal etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene for perioden 2014-2018. Senteret skal bidra til utvikling av kulturnæringene i Norge. Oppdraget lyses nå ut.

- Senteret vil bidra med kompetansen som skal til for å få kulturvirksomhetene opp å stå, slik at de som vil utvikle næring av kultur kan leve av det. Jeg har store forventninger til at et slikt senter vil bidra til en positiv utvikling for kulturnæringen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Senteret skal være en kunnskapsleverandør som utfører egen forskning, samler inn, bearbeider og analyserer eksisterende kunnskap om kulturnæring og kulturnæringsutvikling, og formidler dette. Målgruppene er kunstnere, kulturnæringer, virkemiddelaktører og politikkutformere. Etableringen av senteret er ett av flere kunnskapstiltak som Kulturdepartementet iverksetter. Et annet er etableringen av forskningsprogrammet i Norges forskningsråd om kultur- og mediesektoren.

Kostnadsrammen utgjør 5 mill. kroner i 2014. Det tas sikte på tilsvarende årlig finansiering. Søknadsfristen er 5. mai 2014.

- Nå håper jeg vi får inn mange gode søknader og at denne satsingen på sikt vil bære frukter i form av et myldrende liv i kulturnæringen, avslutter kulturministeren.

Utlysning på Doffin

Til toppen