Familiejordbruk i sentrum for Verdens matvaredag 16. oktober

Torsdag 16. oktober er Verdens matvaredag. I år er familiejordbruk hovedtema for markeringen. Denne uken er også ansvarlige landbruksinvesteringer og bekjempelse av matsvinn på agendaen i FNs organisasjon for mat og landbruk.

Torsdag 16. oktober er Verdens matvaredag. I år er familiejordbruk hovedtema for markeringen. Denne uken er også ansvarlige landbruksinvesteringer og bekjempelse av matsvinn på agendaen i FNs organisasjon for mat og landbruk.  

Hovedtemaet for Verdens matvaredag 2014 er familiejordbruk. FNs generalforsamling har utpekt 2014 til Det internasjonale året for familiejordbruk, og verdenssamfunnet har dermed anerkjent at familiejordbruk spiller en avgjørende rolle for global matsikkerhet. Slagordet ”Feeding the world, caring for the earth” skal rette søkelyset mot at småskala- og familiejordbruk er levebrød for millioner av mennesker verden over, og bidrar til matsikkerhet ved å hindre sult, fattigdom og feilernæring, samt ved å ivareta naturressurser og bidra til bærekraftig utvikling. På årets matvaredag offentliggjøres FAOs årlige statusrapport for mat og jordbruk (SOFA), som i år handler om innovasjon i familiejordbruket. 

Markeringen av Verdens matvaredag blir et høydepunkt under møtet i FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) sin komité for global matsikkerhet (CFS) som pågår i Roma denne uken. CFS vedtar policyanbefalinger om matsikkerhet for FN og det globale fellesskapet for øvrig. På agendaen for årets møte står blant annet bærekraftige matsystem, prinsipper for ansvarlige investeringer i jordbruket og retten til mat. Under møtet har CFS vedtatt frivillige prinsipper for ansvarlige landbruksinvesteringer og policyanbefalinger for å redusere mattap og matsvinn verden over. Komiteen er bredt sammensatt, noe som gir legitimitet til vedtakene. 

Den årlige matvaredagen 16. oktober markerer grunnleggingen av FAO i 1945, og er blitt markert av FAO og medlemslandene hvert år siden 1981. Som en spesialisert FN-organisasjon skal FAO bekjempe sult og feilernæring, arbeide for økt, bærekraftig matproduksjon og global matsikkerhet.

Kvinnelig jordbruksarbeider
Hovedtemaet for Verdens matvaredag 2014 er familiejordbruket. (Foto: Abid Bhat/Colourbox)
Til toppen