Feirer årets beste uke for regnskogen

I uka som gikk strømmet det inn med gode regnskognyheter fra Brasil og Indonesia. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener det er gode nyheter for klimaet.

- Indonesias president har vært på feltbesøk i regnskogen og sagt at han vil sette igang en større offensiv for å bekjempe skogbrannene og også vurdere å trekke tilbake hogstkonsesjoner. Brasils soyaindustri har forlenget sin forpliktelse til å ikke bidra til ødeleggelse av den brasilianske regnskogen, og de nye offisielle tall fra Brasil viser at avskogingen har gått ned med 18 prosent siden i fjor.

- Det er all grunn til å feire denne uka for regnskogen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Indonesia og Brasil er to av verdens største regnskogland og de viktigste samarbeidslandene i regjeringens regnskogsatsing. Norge har siden 2008 utbetalt 4,55 milliarder kroner til Brasil fordi avskogingen i Amazonas er dramatisk redusert de senere årene. 

- Brasil har i skogåret 2014 hatt den nest laveste avskogingen siden landet startet å måle sine avskogingstall på slutten av 80-tallet. Vi håper Brasils avskoging fortsetter nedover, og at Indonesia på sikt kan oppnå liknende resultater. Dersom Indonesia klarer det, vil det kunne spare atmosfæren for over en milliard tonn i CO2-utslipp, sier Sundtoft.

Norge har også lovet Indonesia inntil 6 milliarder kroner dersom Indonesia kan vise at avskogingen går ned de neste årene.

- Det har vært stor spenning knyttet til hvordan den nye indonesiske presidenten vil forholde seg til regnskogsaken, som er så viktig for Indonesia. Den siste uka har vi fått svært positive signaler fra både presidenten og den nyutnevnte skogministeren om at de blant annet skal styrke arbeidet for å stanse skogbranner og gjennomgå måten hogstkonsesjoner deles ut. Dette gjør meg optimistisk med tanke på at den nye politiske ledelsen i landet vil sette regnskogbevaring høyt på den politiske dagsorden og at vårt samarbeid med Indonesia framover blir enda viktigere, sier Sundtoft.

Dette er de fire gode regnskognyhetene Sundtoft vil trekke fram fra uka som er gått:

Brasils soyaselskaper fornyet sitt soyamoratorium med halvannet år:

 - Dette betyr at selskapene har besluttet kun å kjøpe opp eller finansiere soya som ikke har bidratt til avskoging. Det første soyamoratoriet i Brasil ble inngått i 2006, etter press fra miljøorganisasjoner. Da det nå var i ferd med å gå ut ønsket selskapene å avslutte moratoriet, men har nå isteden besluttet å forlenge det, sier Sundtoft.

Avskogingen i Brasil har gått ned igjen: Denne uka presenterte det brasilianske romforskningsinsituttet INPE sine årlige avskogingstall. Tallene viser at avskogingen i skogåret 2014 var 4848 km2. Det er 18 % lavere enn i 2013 og 75 % lavere enn gjennomsnittlig årlig avskoging i perioden 1996-2005.

Indonesias nye president erklærer kamp mot skogbranner: Under et besøk i Riau denne uka lovet president Joko Widodo å bekjempe skogbranner. Skogbranner er et stort problem i Indonesia, og fører hvert år til store helseskader i tillegg til enorme klimagassutslipp og tap av skog. Mye av årsaken er at torvmyr dreneres for planting av blant annet palmeolje. Slik blir torvmyra lettantennelig. Presidenten sier at regjeringen skal finne en ny måte å forvalte torvmyr på slik at den kan bli restaurert og en kan forhindre drenering.

Indonesias nye miljø- og skogbruksminister begynner opprydding av hogstkonsesjoner: Etter ordre fra presidenten sier ministeren at hun vil gjennomgå hogstkonsesjoner, og sier denne uka at ”hvis det er slik at selskapene ødelegger økosystemet med sine monokulturelle plantasjer, må konsesjonene avsluttes”.


Amazonas er verdens største regnskog. Størsteparten av Amazonas befinner seg i Brasil. De siste tallene fra Brasil viser den nest laveste avskogingen målt noensinne.
 
 

 

Til toppen