Feiret Istanbul-konvensjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Italia var vertskap da 38 europeiske land deltok under feiringen av at Istanbul-konvensjonen har trådt i kraft. Med denne konvensjonen tar Europa en lederrolle internasjonalt for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner.

Foto: Christian Grotnes Halvorsen/Utenriksdepartementet

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingvild Stub, deltok under markeringen i Roma fredag 19. september.

– Jeg vil gratulere alle landene som har ratifisert konvensjonen så langt og gjort at den kan tre i kraft. I Norge jobber vi fortsatt med saken. Målet er å komme i havn i løpet av 2015, sa Stub under sin innledning (se video over).

Konvensjonen tetter igjen et stort gap i Europas beskyttelse av kvinners rettigheter. Utfordringene er store. EUs kontor for grunnleggende rettigheter anslår at 13 millioner kvinner i har opplevd fysisk vold i EUs medlemsstater det siste året. 3,7 millioner har vært utsatt for seksualisert vold.

     Les mer: Om Istanbul-konvensjonen

14 land har så langt ratifisert konvensjonen. Albania, Andorra, Bosnia og Herzegovina, Danmark, Italia, Malta, Montenegro, Portugal, Serbia, Spania, Sverige, Tyrkia, Tyskland og Østerrike. I 22 andre land pågår fortsatt ratifiseringsprosessen, inkludert Norge.

– Selv om Norge ikke har ratifisert konvensjonen foreløpig, er vi stolte av å kunne hjelpe andre land med å oppfylle konvensjonens forpliktelser gjennom EØS-midlene. Europarådet er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av flere av våre programmer, sa Stub.

Norge bidrar med rundt 200 millioner kroner til ulike programmer og prosjekter i til sammen 14 mottakerland av EØS-midler for å bekjempe vold mot kvinner og jenter. Europarådet er samarbeidspartner for programmene vi har i Bulgaria, Polen, Romania og Slovakia.

     Last ned brosjyre: Bekjempelse av vold mot kvinner

Statssekretær Stub (t.v.) og Norge ambassadør til Europarådet Astrid Helle. Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Konvensjon med forpliktelser
Konvensjonen er et praktisk verktøy og har som formål å bekjempe vold mot kvinner gjennom forebygging, beskyttelse og straffeforfølgelse. Landene som har godkjent konvensjonen, har forpliktet seg til å endre sine egne lover, gjennomføre tiltak og sette av penger og ressurser for å skape nulltoleranse for vold mot kvinner.

FNs kvinnekomité har omtalt konvensjonen som en gullstandard i arbeidet mot vold mot kvinner i verden.

38 av Europarådets 47 medlemsstater var representert under markeringen i Roma sist fredag. I tillegg deltok andre internasjonale organisasjoner og nettverk samt observatørstater og land i Europas nærområder – særlig Midtøsten og Nord-Afrika. Konvensjonen åpner for at land som ikke er medlemmer av Europarådet, også kan slutte seg til.