Felles løft mot ekstremisme og radikalisering

Statsminister Erna Solberg deltok i dag i dialogmøte om hvordan vi sammen kan forhindre ekstremisme og radikalisering.

Erna Solberg under dialogmøtet i Oslo rådhus. Foto: Maria Kristine Göthner, byrådssekretær for Byrådslederen i Oslo.

Byrådet i Oslo var vertskap for dialogmøtet. Målet med møtet var erfaringsutveksling og diskusjon, og representanter fra blant annet regjeringen, politi, byråd, sivilsamfunn, interesseorganisasjoner og trossamfunn var til stede.

- Vi må alle ta vår del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn der radikalisering og ekstremisme ikke får vokse frem. Vi skal alle kjenne tilhørighet og få lov til å utvikle oss og bruke de mulighetene vi har, sa statsminister Erna Solberg i sin tale.

Statsministeren sier det hviler et ansvar på hver enkelt av oss.

- Å bekjempe radikalisering er ikke et samfunnsoppdrag regjeringen kan løse alene. Vi har alle et ansvar for å bidra til å skape et samfunn der alle hører hjemme. På samme tid må vi se etter faresignaler og melde fra om bekymring slik at ingen faller utenfor og blir enkle ofre for ekstreme miljøer.

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder 30 konkrete tiltak som beskriver hvordan det skal arbeides forebyggende. Handlingsplanen skal utgjøre en forskjell for dem som er i kontakt med unge mennesker i sitt daglige arbeid.

- Vi oppfordrer hele Norge til å bli med oss i den daglige innsatsen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tryggheten må bygges nedenfra og opp, sa statsminister Erna Solberg.

Til toppen