Priv. til red.

Fiskeriministeren sitt program på Nor-Fishing 2014

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker deltek på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim frå måndag 18. t.o.m. onsdag 20. august. H.M. Dronning Sonja føretek den offisielle opninga. Fiskeriministeren skal også ha politiske samtalar med fiskeriminister Eduardo Benedito Lopes frå Brasil.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker deltek på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim frå måndag 18. t.o.m. onsdag 20. august. H.M. Dronning Sonja føretek den offisielle opninga. Fiskeriministeren skal også ha politiske samtalar med fiskeriminister Eduardo Benedito Lopes frå Brasil.

Her er utdrag frå statsråden og statssekretær Amund Drønen Ringdal sitt program for 18. til 21. august. Atterhald om endringar:

Tid

Arrangement

Stad

Tysdag 18. august

10:30-12:00

Opning av Nor-Fishing og omvising på messeområdet.

Trondheim Spektrum

12:00 -12:20

Statsråden deler ut Fiskeridirektoratet sin miljøpris

Trondheim Spektrum - D-301

12:30-14:30

Statsråden deltek på Trondheim kommune sin lunsj.

Erkebispegården

15:00-16:00

Statsråden deltek på mini-seminar: Auka lønnsemd i torskesektoren. Arrangert av matforskingsinstituttet Nofima.

Trondheim spektrum - Hall H

16:05-16:30

Statsråden besøkjer standen til Arctic Supreme Seafood - Hammerfest kommune der ho får ei orientering om satsing på levandefangst/ lagring av torsk

Trondheim Spektrum - F-526

16:30-17:00

Statssekretæren deltek på bilaterale samtaler med Angola

Rica Nidelven Hotel

17:00-18:00

Statsråden deltek på bilaterale samtaler med Brasil.

Rica Nidelven Hotel

19:30-20:00

Nor-Fishing sin Innovasjonspris 2014 blir delt ut av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og styreleiar i Stiftelsen Nor-Fishing Liv Holmefjord.

Rica Nidelven Hotel

Onsdag 19. august

07:30-18:15

Statsråden deltek på eige fagprogram på Hitra med utanlandske gjester.

 

Torsdag 20. august

12:00-13:00

Statssekretæren deltek og innleiar på seminaret Future prospects in fisheries technologies. Arrangert av Nor-Fishing, Sintef og NTNU.

Hall H

13:00-14:00

Statssekretæren deltek i paneldebatt om levandelagring/fangst

Trondheim Spektrum - E-405 Nordland fylkes stand

 Kontakt: Kommunikasjonsrådgjevar Halvard Wensel – mob. 971 80 784

Til toppen