Forenkling og likebehandling i fisket etter øyepål

- Kravet om å bruke sorteringsrist i fisket etter øyepål ble innført i 2010. Samtidig ble det mulig å søke om midlertidig unntak for bruk av sorteringsrist for fartøy som er utstyrt for produksjon av fisk som benyttes til konsum. Denne muligheten videreføres i 2014, og kravet til dokumentasjon av tidligere driftsform tas nå bort, slik at alle som er egnet og utrustet kan søke, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

Krav til dokumentasjon om tidligere fiske til konsum har gjort at ikke alle fartøy som er egnet og utrustet til å ta vare på fisk til konsum, har kunnet få slik dispensasjon.

Industrifisken øyepål benyttes for det meste til produksjon av fiskemel og olje. I fisket etter øyepål tillates det innblanding på inntil 5 % sei i de enkelte fangster som skal gå til industriformål. De båtene som har fått innvilget dispensasjon er utstyrt for og ønsker å ta vare på konsumfisken, og behovet for innblanding faller dermed bort. Dispensasjonene vil derfor ha vilkår om at det ikke blir tillatt med innblanding av sei. 
   
I løpet av 2014 vil det bli gjennomført en evaluering for å ta sikte på om dispensasjonsadgangen skal tas bort eller bli videreført.

Til toppen