Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet fastsatte tirsdag 25. mars forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Den nye ordningen innebærer at det fra i år vil blitt gitt produksjonstilskudd uavhengig av hvordan mediene velger å distribuere sitt innhold.

Kulturdepartementet fastsatte tirsdag 25. mars 2014 forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Den nye ordningen innebærer at det fra i år vil blitt gitt produksjonstilskudd uavhengig av hvordan mediene velger å distribuere sitt innhold. 

Forskriften (hos Lovdata)

Forskriften ble fastsatt etter at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 13. mars 2014 godkjente regjeringens forslag til omlegging av tilskuddsordningen. - Plattformnøytral mediestøtte er nå på plass. Dette gir oss en oppdatert mediepolitikk som fremmer innovasjon, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Den nye ordningen innebærer for det første at alle nyhetsmedier – papirbaserte og digitale – som oppfyller ordningens kvalifikasjonskriterier vil kunne motta tilskudd.  For det andre vil alle publikasjoner – både digitale og papirbaserte – bli inkludert når fordelingen av støtte skal beregnes. Den nye forskriften trer i kraft straks.  Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser.

Spørsmålet om å innføre et støttetak på 40 mill. kroner, samt en endring i opplagsgrensen for nummerén- og alenemedier fra 6000 til 4000 vil bli behandlet i en egen stortingsmelding, i tråd med Stortingets anmodingsvedtak av 26. november 2013.  Disse to elementene er derfor ikke inkludert i den nye ordningen. Eventuelle endringer i ordningen etter Stortingets behandling vil ikke få virkning før tidligst i 2015.

Lenker til tidligere høringer i saken:

Til toppen