Forslag om elektrifisering av Utsirahøyden

- Regjeringen er enig i intensjonene i forslaget som ble lagt fram i dag om å elektrifisere hele Utsirahøyden. Det gjelder både målet om å elektrifisere hele Utsirahøyden og å unngå en utsettelse av Johan Sverdrup-prosjektet. Selv om vi er enige om målene, må vi se om deler av forslaget til løsning fra partiene faktisk kan innebære risiko for at Sverdrup-prosjektet blir utsatt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

- Regjeringen er enig i intensjonene i forslaget som ble lagt fram i dag om å elektrifisere hele Utsirahøyden. Det gjelder både målet om å elektrifisere hele Utsirahøyden og å unngå en utsettelse av Johan Sverdrup-prosjektet. Selv om vi er enige om målene, må vi se om deler av forslaget til løsning fra partiene faktisk kan innebære risiko for at Sverdrup-prosjektet blir utsatt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I tråd med klimaforliket og Stortingets intensjoner har regjeringen hele tiden hatt som mål at den sørlige delen av Utsirahøyden skal elektrifiseres. Sverdrupfeltet vil drives med kraft fra land fra produksjonsstart.

- Det er avgjørende for regjeringen at utbyggingen av første fase av Sverdrup går videre i henhold til tidsplanen. Jeg har merket meg at flertallet i komiteen understreker viktigheten av å unngå forsinkelser i prosjektet, sier Tord Lien.

Selskapene vil etter planen legge fram plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup tidlig i 2015. Regjeringens plan er å legge fram en sak om utbyggingen av Sverdrup fram for Stortinget slik at den kan behandles i vårsesjonen 2015. Stortingsdokumentet vil også drøfte de forholdene som komiteen har tatt opp i forbindelse med representantforslaget.

Forslaget om elektrifisering av hele Utsirahøyden ble lagt fram på en pressekonferanse fredag av Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Til toppen