Forsvarsattachéene ble brifet i Brussel

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norske forsvarsattachéer og forsvarsråder som tjenestegjør verden rundt, var 16. og 17. september samlet i Brussel. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var en av mange ting de hadde på dagsordenen.

Til daglig sitter de plassert i ulike deler av verden. I to dager kom de sammen i Brussel (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen).

Norske forsvarsattachéer og forsvarsråder som tjenestegjør verden rundt, var 16. og 17. september samlet i Brussel. EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var en av mange ting de hadde på dagsordenen.

Samlingen i Brussel er en av to årlige samlinger for de norske forsvarsattachéene og forsvarsrådene. Den ene finner sted i Oslo og den andre i Brussel. En viktig del av samlingen i Brussel er de ulike attachéene og forsvarsrådenes redegjørelse for hverandre om status i de respektive landene de har ansvar for å dekke.

Dag to av samlingen foregikk på NATO-hovedkvarteret i Brussel. Der møtte forsvarsattachéene og forsvarsrådene representanter for Norges delegasjon til NATO (NORDEL) og Norges militærmisjon til NATO (MMB). Ved NATO-hovedkvarteret ble attachéene og forsvarsrådene også brifet av råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk ved EU-delegasjonen, Barbro Hugaas. Hun gikk inn på EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP), og kom i denne sammenheng inn på møtet i Det europeiske råd i desember i fjor der det ble fattet beslutninger for EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk. I tillegg tok Hugaas opp EUs rolle i situasjonen i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen der, samt EUs engasjement i Den sentralafrikanske republikk.

Nært samarbeid med EU
Norge er blant landene utenfor EU som har tettest kontakt og samarbeid med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området. Norge støtter utviklingen av EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid fordi de utfordringer EU står overfor i høyeste grad også berører Norge, og fordi vi i alt vesentlig har sammenfallende synspunkter med EU på dette området. Vi har deltatt i flere EU-ledede militære krisehåndteringsoperasjoner, og vil i 2015 delta i den svenskledede nordiske innsatsstyrken (EUBG). Det er videre etablert en ordning med jevnlige sikkerhetspolitiske konsultasjoner på embetsnivå. Vi har også et bredt samarbeid med EU på kapabilitetsområdet, gjennom EUs forsvarsbyrå (EDA). På dette området orienterte forsvarsråd Jon Gunnheim fra EU-delegasjonen om kapabilitetssamarbeidet i EU.

Norges samarbeid med EU innenfor CSDP reguleres i hovedsak gjennom en sikkerhetsavtale om utveksling av gradert informasjon, en rammeavtale som regulerer norsk deltagelse i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner, en samarbeidsavtale om nordisk innsatsstyrke (EUBG) og en samarbeidsavtale med EUs forsvarsbyrå.

Til toppen