Forsvarsministeren til konferanse om globale sikkerhetstrusler

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil onsdag 17. september innlede på konferansen "A New Nexus of global Threats? Concepts and Response" i Oslo.

Hele konferansen vil også bli overført direkte på regjeringen.no fra klokka 9: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/lyd_bilde/nett_tv/new_nexus.html?id=767227

Forsvarsministeren vil starte sitt innlegg klokka 11.

Pressekontakt for forsvarsministeren: FDs pressetelefon, 2309 6011.

Om konferansen
Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, alvorlig organisert kriminalitet, sjørøveri og trusler i det digitale rom kan raskt få alvorlige, grenseoverskridende konsekvenser. Hvordan kan Norge og norske interesser rammes indirekte og direkte?

For å motarbeide og forebygge slike trusler må vi forstå dagens komplekse sikkerhetspolitiske situasjon. Denne konferansen reiser derfor følgende spørsmål:

  • Hvilke globale sikkerhetstrusler står vi overfor?
  • Hvilke statlige og ikke-statlige aktører er involvert?
  • Hvordan kan Norge best møte slike trusler?

Blant innlederne er utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, tidligere amerikansk sikkerhetskoordinator og ambassadør til Afghanistan Karl Eikenberrey, direktør for Chatham House Robin Niblett, professor ved Forsvarets Forskningsinstitutt Thomas Hegghammer, leder for Europols arbeid mot datakriminalitet Truels Oerting og leder for WWF Norge Nina Jensen.

Mer informasjon om konferansen her: http://www.globalsecuritythreatsoslo.org/hjem.cfm

Til toppen