Fra i dag kan mange søke bostøtte på nettet

Fra onsdag 1. oktober kan de fleste søke bostøtte via nettet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserer den digital løsningen sammen med husbankdirekør Bård Øistensen og byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide.

Dette er vinn - vinn for både søkere og saksbehandlere og fjerning av en stor tidstyv, sa statsråd Jan Tore Sanner under lanseringen av den digital løsningen for bostøtte.

150 000 personer mottar bostøtte fra Husbanken i løpet av ett år. For hver nye bostøttesøker, har saksbehandlere i kommunene hittil måttet punche inn data manuelt fra det papirbaserte søknadskjemaet. Husbanken har nå digitalisert søkeprosessen, slik at de fleste kan søke elektronisk. Innsparingen i kommunene er beregnet til 50 000 timer i året når alle som kan det, søker elektronisk.

Systemet har vært i drift i alle bydeler i Oslo i en måned, nå åpnes det opp for hele landet.

eSøknad bostøtte forenkler, forbedrer og fornyer statens tjenester for den enkelte. Nå kan søkere hvor som helst og når som helst logge seg inn via IDporten. eSøknad bostøtte henter inn opplysninger fra ulike registre og foretar også en forhåndsvurdering av mulig bostøttebeløp. Saksbehandlingen skjer likevel i kommunen.

Utviklingen av det digitale søknadssystemet har pågått i ett år og er første del av en digitalisering av samtlige av Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

Søk om bostøtte elektronisk (Husbanken)

Til toppen