Geitemjølkkvotane for 2014 er berekna

310 geitemjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av geitmjølk på 22,4 millioner liter for kvoteåret 2014. Av desse produsentane er 2,6 prosent samdrifter.

310 geitemjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av geitmjølk på 22,4 millioner liter for kvoteåret 2014. Av desse produsentane er 2,6 prosent samdrifter.

Samanlikna med 2013 er den totale disponible kvotemengda redusert med 1,4 prosent.Tal på produsentar er redusert med 6,6 prosent og tal på samdrifter er redusert med 20 prosent. I 2013 fekk 332 geitemjølkprodusentar berekna ein disponibel kvote for produksjon av geitemjølk på 22,8 millioner liter.

Marknadssituasjonen for geitemjølk
Grunna marknadssituasjonen for geitemjølk er det dei siste åra sett i verk tiltak for å redusere produksjonen. All geitemjølkkvote som vart seld til staten i 2012 og 2013 vart inndregen.

Geiter
310 geitemjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av geitmjølk på 22,4 millioner liter for kvoteåret 2014. (Foto: ©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto)
Til toppen