Grønn skipsfart i Singapore

Miljøvennlige løsninger sto på dagsordenen da statssekretær Dilek Ayhan åpnet et maritimt forskningsseminar i Singapore i dag.

Statssekretær Ayhan sammen med representanter for A-star, Maritime and Port Authority (MPA), National University of Singapore (NUS), Singapore Maritime Institute (SMI), Forskningsrådet og MARINTEK.
Statssekretær Ayhan sammen med representanter for A-star, Maritime and Port Authority (MPA), National University of Singapore (NUS), Singapore Maritime Institute (SMI), Forskningsrådet og MARINTEK. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

- Singapore og Norge er to maritime stormakter. Vi er begge opptatt av miljøvennlige løsninger i skipsfarten. Seminaret er en viktig milepæl i samarbeidet vårt, sier statssekretær Dilek Ayhan.

Hun åpnet i dag forskningsseminaret Grønn skipsfart og havner. Seminaret er en del av en større konferanse som arrangeres av Singapores kyst- og havnemyndigheter og den norske ambassaden i Singapore. 

Singapore og Norge har stor gjensidig nytte av å samarbeide innen det maritime området. Nøkkelord for samarbeidet er bærekraftig skipsfart, bruk av LNG og skipsfartstjenester knyttet til offshore og energi.

Forskningsrådet inngikk en samarbeidsavtale om maritim forskning, utdanning og opplæring med Singapore i 2000. Avtalen åpner for tett kontakt mellom høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner i de to landene.

-Innovasjon og samarbeid er helt avgjørende for å styrke de maritime næringenes konkurransekraft, sier statssekretær Ayhan.

Til toppen