Helsesamarbeid med Russland

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen åpnet 8. september Helse- og omsorgsdepartementets prosjektlederkonferanse på Lillestrøm. Tema for konferansen er hva som skal til for å planlegge og gjennomføre gode samarbeidsprosjekter med Russland.

–Å sikre befolkningen god helse er ikke lenger noe et enkelt land kan gjøre alene. Det er derfor ønskelig at helsesamarbeidet fortsetter, selv om Russlands opptreden i Ukrania er noe som også påvirker forholdet mellom Norge og Russland. Jeg håper konferansen vil gi deltakerne faglig påfyll, og bidra til økt kunnskap om de ulike samarbeidsprosjektene i nordområdene, sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen.

Statssedkretær Cecilie Brein-Karlsen sammen med Berthe Stenberg og Einar Heldal.
Cecilie Brein-Karlsen sammen med to representanter fra LHL Internasjonal, Berthe Stenberg og Einar Heldal, som har et utstrakt tuberkulosesamarbeid i Arkhangelsk. (Helse- og omsorgsdepartementet)

På konferansen deltok representanter for helseforetak, institusjoner og frivillige organisasjoner som mottar støtte fra tilskuddsordningen til helsesamarbeid med Russland. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2014.

Les mer om tilskuddsordningen til helsesamarebeid med Russland

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen