Hogstrekordar, men lite planting i Rogaland

Rogaland har i løpet av få år gått frå å vera eit typisk skogreisingsfylke til å bli eit fylke der det er stor kamp om tømmeret. Resultatkontrollen for 2011 – 2013 viser at over 40 prosent av hogstflatene anten blir omdisponerte til jordbruk eller ikkje forsøkt forynga.

Rogaland har i løpet av få år gått frå å vera eit typisk skogreisingsfylke til å bli eit fylke der det er stor kamp om tømmeret. Resultatkontrollen for 2011 – 2013 viser at over 40 prosent av hogstflatene anten blir omdisponerte til jordbruk eller ikkje forsøkt forynga.

Berre 30 prosent av arealet er tilfredstillande forynga i perioden2011-2013. Avverkinga i fylket er mest tredobla på ti år, men det årlege foryningsarealet er om lag det same. For ei umoden næring som skognæringa i Rogaland er dette utfordrande, seier Fylkesmannen i Rogaland.

Hogstflate
Rogaland har i løpet av få år gått frå å vera eit typisk skogreisingsfylke til å bli eit fylke der det er stor kamp om tømmeret. (Foto: Lars Slåttå)
Til toppen