Høring: Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet.

Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet på høring.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet på høring. Forskriftsutkastet inneholder blant annet regler om:

  • virkeområde og formål
  • forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet, med forslag om at adopsjonsforberedende kurs skal være obligatorisk før forhåndssamtykke gis.
  • utredning av adopsjonssøkere
  • krav til adopsjonssøkere
  • hvem kan søke om å adoptere
  • krav til søkere når eldre barn og søsken skal adopteres
  • søknad om forhåndssamtykke og dokumentasjonskrav 
  • opplysningsplikt om endringer og nye forhold

Les høringsbrevet her.

Til toppen