Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hovedfordelingen 2014 – nasjonalanlegg

  • 4,9 millionar til Kvitfjell
  • 13,5 millioner til Ullevaal Stadion
  • 2,3 millionar til Hamar Olympiske Anlegg - Vikingskipet
  • 50 millioner til skiskytteranlegget i Holmenkollen 

 

4,9 millionar til Kvitfjell

Kulturdepartementet gir tilsegn om totalt 4,9 millionar kroner i tilskot til vidareutvikling og rehabilitering av nasjonalanlegget for alpine fartsdisiplinar i Kvitfjell.

- Kvitfjell nasjonalanlegg har bydd på mykje fartsfull og frydefull glede, og slik skal det og vere framover, seier kulturminister Thorhild Widvey.
- Utøvarar på alle nivå treng funksjonelle og tidsmessige rammer rundt utøvinga av idretten sin. For å få til det er systematisk arbeid med vidareutvikling og rehabilitering nødvendig. Med dette tilskotet kan arbeidet videreførast på ein god måte, seier kulturministeren.

Kvitfjell har status som nasjonalanlegg for alpine fartsdisiplinar og det pågår eit kontinuerleg arbeid med vidareutvikling og rehabilitering av anlegget.

Planen for 2014 omfattar fleire tiltak, mellom anna sikringsutstyr, terrengarbeid (mellom anna ein flomvoll), tiltak på bygningar, arbeid med snøproduksjonsanlegg og sluttføring av arbeid med permanent kabling.

13,5 millioner til Ullevaal Stadion

Kulturdepartementet gir tilsagn om totalt 13,5 millioner kroner i tilskudd til utbygging av tribuneanlegget samt oppgraderings- og fornyelsestiltak på Ullevaal Stadion.

- Ullevaal Stadion er et viktig anlegg for norsk fotball, og det er avgjørende at dette anlegget møter de krav som stilles til et moderne fotballanlegg, sier kulturminister Thorhild Widvey.
- Oppgraderings- og fornyelsestiltak må prioriteres, og dette tilskuddet muliggjør et grundig arbeid med denne type tiltak også i 2014, sier kulturministeren.

Det er behov for å foreta en rekke oppgraderings- og fornyelsestiltak på Ullevaal Stadion, dels begrunnet i behov for rehabilitering og dels i behov for nødvendige oppgraderinger og fornyelser for å ivareta internasjonale og nasjonale krav til et moderne fotballanlegg. I den forbindelse er det utviklet et langsiktig investeringsprogram for anlegget.

Tiltakene i 2014 omfatter blant annet utbygging av tribuneanlegget, ombygging av toaletter og kiosker, samt nytt overvåkingssystem.

Ullevaal Stadion har status som nasjonalanlegg for fotball.

2,3 millionar til Hamar Olympiske Anlegg - Vikingskipet

Kulturdepartementet gir tilsegn om 2,3 millionar kroner i tilskot til oppgraderings- og rehabiliteringstiltak i Vikingskipet.

- Vikingskipet fyller ein viktig funksjon for skøyteidretten, både nasjonalt og internasjonalt, seier kulturminister Thorhild Widvey.
- Det er viktig at anlegget til kvar tid oppfyller krava som idretten stiller. Med dette tilskotet er det mogeleg å vidareføre den systematiske oppgraderings- og rehabiliteringsprosessen som allereie er i gang, seier kulturministeren.

Vikingskipet, som var arena for hurtigløp på skøyter under OL i 1994, har status som nasjonalanlegg. Etter drift i 20 er det stort behov for rehabilitering og oppgradering av anlegget. I 2014 er det mellom anna planlagt asfalteringsarbeid som vil føre til mindre slitasje på inneareala.

50 millioner til skiskytteranlegget i Holmenkollen

Kulturdepartementet gir tilsagn om inntil 50 millioner kroner i tilskudd til oppgradering av skiskytteranlegget i Holmenkollen

- Holmenkollen er et viktig anlegg for norsk skiidrett, både for nordiske grener og skiskyting. I forbindelse med at VM i skiskyting 2016 skal arrangeres i Holmenkollen, er det nødvendig at anlegget oppgraderes, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Skiskytteranlegget i Holmenkollen er tildelt 20 mill. kroner i tilskudd i 2014, og det tas sikte på å avsette 30 mill. kroner i tilskudd i 2015. Tilskuddet skal blant annet benyttes til arrangementsbygg, permanente smøreboder, driftsgarasje, toaletter og rampe til skistadion.

Arbeidene som foretas bidrar til å sikre den såkalte A-lisensen for anlegget og til å dekke utøvernes og publikums behov under avvikling av mesterskap, fra breddeidrettsnivå, opp til og med World Cup-nivå.

Holmenkollen har status som nasjonalanlegg for skiskyting.

Til toppen