Internasjonalt klimamøte i Oslo

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og utenriksminister Børge Brende åpner et internasjonalt møte i Det grønne klimafondet i Oslo mandag. Møtet er startskuddet for mobilisering av penger til klimatiltak i utviklingsland.

Det grønne klimafondet ble etablert som følge av klimaforhandlingene i København i 2009. Fondet skal være en sentral kanal for klimafinansiering til utviklingsland. Givermøtet i Oslo samler representanter for mer enn 20 land. 

Tid: Mandag 30. juni kl 13.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass. Scandinaviasalen

Pressen er velkommen til åpningen av møtet kl. 13.00, og statsrådene vil være tilgjengelig for kommentar umiddelbart etterpå.

Pressekontakt for Tine Sundtoft: Kommunikasjonsrådgiver Tone Hertzberg, 91 19 13 13

Pressekontakt for Børge Brende: Kommunikasjonssjef, utvikling Astrid Versto, 90 19 29 20