Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjempedata kan gi kjempevekst

Av Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Innovativ bruk av enorme datamengder, såkalte «Big Data», skal bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser i Europa. Og visste du at analyser av folks bruk av sosiale medier kan avdekke spredning av influensa og andre sykdommer?

IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard ved EU-delegasjonen forteller om vekstpotensialet som ligger i nye bruksområder for «Big Data». Foto: Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Det er ingen tvil. Vi befinner oss nå i en æra av «Big Data». Det sa visepresident i Europakommisjonen og kommissær for digital agenda for Europa, Neelie Kroes på en europeisk «Big Data»-konferanse i oktober 2013.

Enorme datamengder kan være en kilde til innovasjon, entreprenørskap og dermed arbeidsplasser og økonomisk vekst i Europa. Men hva er egentlig Big Data? IKT- og forvaltningsråd ved EU-delegasjonen Fred-Arne Ødegaard forteller:

Alle lager «Big Data»
- «Big Data» er store lagrede datamengder som kan analyseres og deretter utnyttes. Nye teknikker og teknologier har gjort det mulig å effektivt analysere store datamengder som tidligere ikke lot seg behandle av tradisjonelle datasystemer. Alle elektroniske spor vanlige forbrukere legger igjen i løpet av en dag, er en slik datamengde, sier Ødegaard.

Datamengdene produseres for eksempel via bruk av sosiale medier, SMS-er, telefonsamtaler, ved søk på nettbaserte søkemotorer og via nettkjøp. Hvert tastetrykk vi gjør mot søkemotorer som Google registreres og kan analyseres.

– Anvendelsesområdene er mange og uante. Mange vil ha det til at vi kan stå overfor en ny revolusjon innen IKT-verdenen, sier Fred-Arne Ødegaard.

Tweets kan avsløre sykdom
Vekstpotensialet ligger i nye måter å bruke datamengdene på. Private selskaper kan analysere forbrukeres preferanser til riktig tid og sted og dermed perfeksjonere sin markedsføring. Men det er ikke bare private aktører som kan profitere på god dataanalyse.

Vinteren 2007-2008 kunne Google, som analyserer hva som søkes på og hvor, forutsi raskere enn det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) at en influensaepidemi var på gang.

– Ved å aggregere søk relatert til en gitt sykdom, for eksempel influensa, kan algoritmene til Google analysere relevante søk i sanntid og derfor oppdage tegn til spredning. Statusoppdateringer på Facebook eller meldinger på Twitter kan også danne grunnlag for slike analyser, sier Fred-Arne Ødegaard.

 

Søkemotorer gjetter hva man søker på, dersom man skriver feil, fordi motoren lagrer tidligere stavefeil. Faksimile: Google

Søkemotorer gjetter hva man søker på, dersom man skriver feil, fordi motoren lagrer tidligere stavefeil. Faksimile: Google

 

Sannhet i sanntid
Eksemplene på nyttig analyse av «Big Data» er mange. Spotify og Netflix finner sanger og tv-serier som matcher brukerens preferanser. Søkemotorer gjetter hva man søker på, dersom man skriver feil, fordi motoren lagrer tidligere stavefeil.

– «Big Data» innebærer andre måter å finne sammenhenger eller forutsi utvikling på. Man kan for eksempel predikere valgresultat ved å se på historisk lignende tilfeller og måle makroøkonomiske størrelser i nåtid. Det trengs andre arbeidsmetoder for å utnytte potensialet i slike erfaringsdata, sier Ødegaard.

«Big Data» kan gi vekst
President for Europakommisjonen, José Manuel Barroso, har ved mange anledninger påpekt at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), står for halvparten av produktivitetsveksten i EU de siste årene. Analyse av «Big Data» kan forbedre produktivitetsnivået i EU gjennom både forretningsutvikling, produktutvikling og markedsføring.

Ved å utnytte informasjon i store datamengder kan europeiske bedrifter og organisasjoner hurtigere tilpasse produkter og tjenester med bedre treffsikkerhet overfor sluttbrukeren.

– Hittil har mye av utviklingen innen «Big Data» skjedd i regi av amerikanske selskaper. Innovativ bruk av disse enorme datamengdene kan skape mange arbeidsplasser i Europa. Nå er det viktig at Europa henger med, sier Ødegaard.

Europakommisjonen planlegger å komme med en kommunikasjon om bruk og utnyttelse av «Big Data» for økonomisk vekst i løpet av våren 2014.

Selv om EU er den største økonomien i verden og utgjør opp mot 20 prosent av verdens BNP er kun to av de topp 20 bedriftene som tjener penger på og endrer livene våre ved bruk av «Big Data» europeiske. Vi bør endre denne situasjonen, skriver Europakommisjonen i et faktaark om «Big Data.»

Norske forskere vil delta tidlig
I Norge arbeider nå ulike forskerinstitusjoner med utviklingen av bruksområder for «Big Data».

– Universitetet i Oslo har erfaring med bruk av «Big Data» og Statistisk Sentralbyrå (SSB) vurderer muligheter for anvendelse på statistikk og analyse. I Danmark, Polen og Storbritannia foreligger interessante utredningsarbeid med forslag til praktisk oppfølging. I Norge er vi fremdeles i en startfase, sier Ødegaard.

Den omfattende lagringen av forbrukeres dataproduksjon har ført til diskusjoner og vanskelige avveininger om eierskap til data, vilkår for bruk av data og personvern generelt.

– Personvern er et følsomt tema i forbindelse med «Big Data», men man må også være oppmerksom på at det er mange anvendelsesområder som ikke er relatert til persondata. Google tilstreber å renske bort personopplysninger i sine anvendelser.  De sier at persondataene oppleves som støy, forteller Ødegaard.

«Big Data» og vekst i Europa:

  • EUs digitale agenda er et av syv flaggskip under Europa 2020, EUs vekststrategi, som skal bidra til bærekraftig og inkluderende vekst i unionen.
  • «Big Data» er nye teknikker og metoder som gjør det mulig å analysere store datamengder på en effektiv og økonomisk måte.
  • «Big Data» kjennetegnes ved tre ting: økt volum, økt hastighet og varierende datatyper. På engelsk referert til som de tre V-er: volume, velocity og variety.
  • Den totale datamengden i verden estimeres til å være på 1,2 Zettabytes (ZB). Vi har fått en ny regle for å beskrive datamengder: bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terrabyte, petabyte og exabyte før man når zetabyte, som er tallet én etterfulgt av 21 nuller.
Til toppen