Kommunedialog i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har levert sluttrapport for prosjektet "Kommunedialog i Nordland". Prosjektet har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom fylkesmannen og kommunene i Nordland, og da spesielt mot politisk og administrativ ledelse i kommunene. Formålet har også vært at kommunene skulle bli bevisst på landbrukets rolle i samfunnsutviklingen og viktigheten av en god og effektiv landbruksforvaltning. Prosjektet har vært støttet med midler fra Landbruks og matdepartementet.

Forside Sluttrapport for prosjektet Kommunedialogen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har levert sluttrapport for prosjektet "Kommunedialog i Nordland". Prosjektet har hatt som mål å styrke samarbeidet mellom fylkesmannen og kommunene i Nordland, og da spesielt mot politisk og administrativ ledelse i kommunene. Formålet har også vært at kommunene skulle bli bevisst på landbrukets rolle i samfunnsutviklingen og viktigheten av en god og effektiv landbruksforvaltning. Prosjektet har vært støttet med midler fra Landbruks og matdepartementet.

Erfaringene fra prosjektet viser at aktive kommuner med engasjement fra politikere og administrasjon har utløst både aktivitet og investeringer i det lokale landbruket. Kommunene Hemnes og Sømna trekkes fram som gode eksempler i prosjektet.

Til toppen