Konferanse: Transportforskning 2014

Samferdselsdepartementet, Norges forskningsråd, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Transnova inviterer til konferanse torsdag 5. juni kl. 09:00-16:00 på UBC Ullevaal stadion, Oslo.

Samferdselsdepartementet, JernbaneverketStatens vegvesen og Norges forskningsråd inviterer til konferanse torsdag 5. juni kl. 09:00-16:00 på UBC Ullevaal stadion, Oslo. 

Konferansen setter fokus på forskningsbehov og muligheter framover. Konferansen presenterer en rekke prosjektresultater fra forskning og utvikling med hovedvekt på nytten for næringsliv og forvaltning. Infrastruktur, energi og klima, sikkerhet, logistikk og mobilitet, samt erfaringer fra europeisk forskningssamarbeid er sentrale temaer. 

Målet med konferansen er å belyse hvilken kunnskap vi trenger i framtiden, hvordan forskning kan bidra til å løse de utfordringene som kommer samt vise resultater fra norske forskningsprosjekter.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innleder.

Program for konferansen

Påmelding til konferansen

 

Samferdselsdepartementets temaside: Transport- og kommunikasjonsforskning

Samferdselsdepartementets forskningsstrategi

Til toppen