Konferanse om globale sikkerhetstrusler - ”A New Nexus of Global Threats”

Det globale sikkerhetspolitiske landskapet domineres av komplekse trusler i form av internasjonal terrorisme og organisert kriminalitet, men også av rask utvikling når det gjelder konvensjonelle trusler og økonomisk krigføring. Hvordan påvirker dette norske interesser? Og hvordan bør Norge reagere?

Dette var noen av spørsmålene som ble drøftet på en konferanse arrangert av Utenriksdepartementet i Oslo den 17. september 2014.

I sin åpningstale pekte utenriksminister Børge Brende på et sikkerhetspolitisk landskap i rask endring. Verden står overfor en rekke globale, ukonvensjonelle trusler, for eksempel internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet, dataangrep og piratvirksomhet. Norge vil derfor styrke sin innsats for å møte slike trusler på grunnlag av anbefalinger som skal nedfelles i en kommende stortingsmelding.

- Et allerede komplekst sikkerhetspolitisk landskap er blitt enda mer komplisert ved at grenseoverskridende trusler er blitt sammenvevd med gårsdagens utfordringer. Denne konferansen vil gi verdifull innsikt i våre globale sikkerhetspolitiske utfordringer – og hjelpe oss med å omdefinere de verktøyene vi trenger for å møte dem, sa Brende.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide understreket Natos rolle i det nye sikkerhetspolitiske landskapet. På grunn av den senere utvikling når det gjelder de konvensjonelle truslene som Europa står overfor, legger Nato igjen vekt på å sikre alliansens territorium, og må samtidig være på vakt mot de grenseoverskridende truslene som terrorisme og ekstremisme innebærer. Det vil være av avgjørende betydning at nedskjæringene i de europeiske forsvarsbudsjettene snus, slik at Nato fortsatt kan være den ubestridte garantisten for transatlantisk sikkerhet.

- Løsningen på noen av vår tids mest presserende utfordringer krever samstemte og flernasjonale tiltak. Dette er grunnen til at Norge satser, og fortsatt kommer til å satse, på vårt Nato-medlemskap, sa Søreide.  

Blant de internasjonale ekspertene som holdt innlegg på konferansen, var Pierre Lapaque, UNODCs regionale representant for Vest- og Sentral-Afrika, Karl Eikenberry fra Stanford University, tidligere amerikansk sikkerhetskoordinator og ambassadør i Afghanistan, og professor Thomas Hegghammer fra Forsvarets forskningsinstitutt.

 Se konferansen her og lær mer om

  • kampen mot organisert kriminalitet i Afrika,
  • europeiske reaksjoner på den nye sikkerhetspolitiske klimaet,
  • bekjempelse av indre uroligheter,
  • integrerte strategier for håndtering av sårbare stater,
  • radikalisering, fremmedkrigere og terrorisme,
  • datakriminalitet og cybertrusler,
  • finansiering av terrorgrupper gjennom miljøkriminalitet,
  • internasjonale reaksjoner mot piratvirksomhet utenfor Somalia og de nye utfordringene i Guineabukten.
Til toppen