Konsesjon til Egersund vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Egersund vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Eigersund kommune i Rogaland. Vindkraftverket vil gi omtrent 240 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 12 000 husstander.

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon til Egersund vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Eigersund kommune i Rogaland. Vindkraftverket vil gi omtrent 240 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 12.000 husstander.

- Gjennom denne konsesjonen har vi funnet en meget god balanse mellom et betydelig bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet. Jeg har lagt vekt på at Egersund kommune er positiv til prosjektet, som også skal nyttes til utdanningsformål. Distriktshensyn er derfor også tillagt vekt i departementets vurdering, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene og hyttenaboer. Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Departementet har i klagebehandlingen redusert planområdet noe i sør av hensyn til hubro og rovfugltrekk.

Norsk Vind Egersund AS – Egersund vindkraftverk

Kart - Redusert planområde

Kart over området.
Til toppen