Kulturministeren møtte WADA-sjef

Kulturminister Thorhild Widvey møtte torsdag presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, Sir Craig Reedie.

 

Bildet viser tre av møtedeltakerne, kulturminister Thorhild Widvey, Sir Craig Reedie og Valgerd Svarstad Haugland
Fra venstre: Kulturminister Thorhild Widvey, presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, Sir Craig Reedie og styreleder for Antidoping Norge Valgerd Svarstad Haugland. (Foto: Ketil Frøland, Kulturdepartementet)

 

Kulturminister Thorhild Widvey møtte torsdag presidenten for Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, Sir Craig Reedie. De to drøftet sentrale spørsmål for det internasjonale antidopingarbeidet, blant annet implementeringen av nytt regelverk for det internasjonale antidopingarbeidet innenfor idretten (WADA-koden), som trer i kraft fra 1. januar 2015. Antidoping Norge og styreleder Valgerd Svarstad Haugland var også til stede på møtet.

Europarådet har utnevnt Widvey som de europeiske myndighetenes kandidat til WADAs eksekutivkomité fra 1. januar 2015. Hun vil bli formelt oppnevnt på styremøtet i WADA den 16. november 2014. Norge har ikke tidligere hatt et slikt betydningsfullt verv i WADA.

- Jeg mener at tiden nå er moden for at Norge bidrar i WADA, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Thorhild Widvey.

Pressemelding om utnevnelsen 12. november 2014

Til toppen