Kvalitetssikring av campus NTNU er forsinket

Kvalitetssikring(KS 1) for framtidig lokalisering av campus NTNU var opprinnelig antatt å være ferdig 15. august 2014.

Ekstern kvalitetssikrer har i sine foreløpige tilbakemeldinger flere merknader til konseptvalgutredningen som det er grunn til å se nærmere på. Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med NTNU utarbeide nødvendig tilleggsinformasjon for at kvalitetssikringen skal kunne sluttføres.

Les om fremtidig lokalisering av CAMPUS NTNU her.

 

Til toppen