Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kystkulturmidler for 2014 fordelt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Åtte søkere får til sammen 1,7 millioner kroner til kystkulturtiltak.

Samferdselsdepartementet deler for første gang ut midler til kystkulturtiltak, etter at kystsaker fra 1. januar 2014 ble en del av Samferdselsdepartementets ansvarsområde.  Ordningen har eksistert siden 2003.

Midlene skal gå til prosjekter som dokumenterer viktige deler av kystens kulturhistorie.

Her er søkerne som får midler i 2014:

  • Lindesnes fyrmuseum har fått 400 000 kroner til å sikre og bevare det gamle forsyningsskipet ”Gamle Oksøy” som et maritimt kulturminne som naturlig hører hjemme ved fyrmuseet.
  • Norsk Fyrhistorisk Forening har fått 350 000 til å videreutvikle nettsiden sin, og til arbeidet med et nasjonalt fyrhistorisk fotobevaringsprosjekt.
  • Prosjektet Fortellinger om Kyst-Norge har fått 250 000 kroner til sluttføring av serien med hefter som skal synliggjøre det historiske bakteppet for utviklingen av Norge som selvstendig stat, med særlig vekt på sjøfartens, fiskerienes og øvrige kystnæringers betydning.
  • Forbundet KYSTEN har fått 250 000 kroner i støtte til årets landsstevne i Oslo, som er en del av den offisielle feiringen av Grunnlovens 200-års jubileum.
  • Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseer støttes med 250 000 kroner, slik at rådet kan fortsette å utvikle samarbeidsprosjekter og fagsamlinger mellom fiskeri- og kystmuseer.
  • Prosjektet Kystreise.no/Coastlight.net er et samarbeid mellom blant andre de norske Kystverksmusea, nordiske museer og Kystverket om utvikling av en digital formidlingstjeneste som dokumenterer kystens og sjøens betydning for næringsliv og kultur. Prosjektet har også fått støtte fra Nordisk Råd. Samferdselsdepartementet støtter prosjektet med 175 000 kroner. 
  • Kulturdugnad Gamvik og Fishernet Film Program/Nordkapp Filmfestival har begge mottatt støtte på 25 000 kroner.

Samferdselsdepartementet mottok i alt 19 søknader om midler til kystkulturtiltak for 2014.