Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 144 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forenkling av landbrukspolitikken