Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 144 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Forenkling av landbrukspolitikken

Til toppen