Latvias prioriteringer for EU-formannskapet

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen og Elise Luhr Dietrichson, ambassaden i Riga

Latvia overtar 1. januar 2015 formannskapet i EU etter Italia. God dialog med latviske myndigheter er en viktig døråpner for norsk tilstedeværelse og påvirkning i løpet av formannskapet.

Statsråd Vidar Helgesen i Riga med Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics 28. november 2014. Foto: Elise Luhr Dietrichson, Norges ambassade i Riga

Rådet for Den europeiske union, bedre kjent som Rådet, består av de 28 EU-landenes regjeringer og utgjør sammen med Europaparlamentet EUs lovgivende myndighet. Formannskapet for Rådet roterer hvert halvår mellom EUs medlemsland. Tre påfølgende formannskapsland lager ett felles program for hvilke saker de vil prioritere i perioden og inneværende formannskap lager et eget basert på fellesprogrammet.

Selv om mange saker «arves», har formannskapslandet stor innflytelse ved at det bestemmer dagsorden, koordinerer de interne forhandlingene mellom EUs medlemsland og forhandler med Europaparlamentet på vegne av alle medlemsland.

Tre hovedprioriteringer vil utgjøre rammene for Latvias formannskap: Competitive Europe, Digital Europe og Engaged Europe.

Et konkurransedyktig Europa

Bedre konkurranseevne som grunnlag for vekst og sysselsetting i Europa blir en hovedprioritet. Latvia ble hardt rammet av finanskrisen, men gjennom tøffe reformprosesser evnet de å få økonomien på beina igjen. Denne prosessen har gitt Latvia nyttige erfaringer.

Det latviske formannskapet skal starte opp det viktige arbeidet med å gjennomgå EUs 10-års plan for økonomisk utvikling Europa 2020. Energisikkerhet og utbygging av en energiunion står også høyt på Latvias agenda.

Et digitalt Europa

Økt tillit til og bruk av digitale løsninger i både offentlig og privat sektor er sentrale målsettinger for formannskapet. Latvia er et foregangseksempel, med en velutviklet IT-sektor og en av de raskeste internettforbindelsene i verden. Det var derfor viktig for Latvia å få være vertskap for toppmøtet om Europas digitale framtid.

Et engasjert Europa

Krisen i Ukraina preger Latvia. Deres tredje hovedprioritet er å videreføre arbeidet med å styrke EUs globale rolle og sikre stabilitet og sikkerhet i EUs naboregioner. Det østlig partnerskapstoppmøte i Riga i mai blir det viktigste toppmøtet under Latvias formannskap. Her er Norge invitert til å delta på flere sidearrangementer. Latvias utenriksminister har uttalt at Norges støtte til EUs østlige partnerskapspolitikk blir viktig for samarbeidet under formannskapet. Latvia vil forøvrig styrke de transatlantiske forbindelsene gjennom TTIP-forhandlingene med USA. TTIP-avtalen kan få store konsekvenser for Norge og de pågående forhandlingene følges tett fra norsk side.

- Latvias prioriteringer sammenfaller godt med norske målsettinger. For oss blir det spesielt viktig å følge opp formannskapets arbeid med krisen i Ukraina og EUs østlige partnerskapspolitikk, etableringen av en energiunion og forberedelsene til klimatoppmøtet i Paris (COP21). Selvsagt vil også forhandlingene om EØS-midlene være sentrale under latvisk formannskap, sier nestleder ved EU-delegasjonen i Brussel Niels Engelschiøn.

Spennende periode for Norges ambassade i Riga

Rigas nye nasjonalbibliotek vil være hovedarena for de rundt 200 møtene som gjennomføres under formannskapet. Det avholdes blant annet viktige uformelle rådsmøter, der også Norge er invitert. Norges ambassade i Riga får en stor oppgave med å tilrettelegge for en rekke norske delegasjoner som deltar på møter i Riga det neste halve året.

Norges ambassadør til Latvia, Steinar Hagen, ser frem til en spennende tid:
- Latvias formannskap er veldig viktig for Norge. Det har vært en spennende og hektisk høst for oss med fortløpende besøk av blant andre statssekretær Ingvild Stub, EØS/EU-minister Vidar Helgesen og mandag 8. desember offisielt besøk av statsminister Erna Solberg. Hun skal blant annet ha samtaler med statsministeren og presidenten i Latvia, med Latvias formannskap på agendaen i tillegg til bilaterale og regionale spørsmål, sier Hagen.

- Hvordan er forholdet mellom Norge og Latvia?
- Jeg pleier å si at det er en takknemlig oppgave å være Norges ambassadør til Latvia. Latvia er veldig opptatt av nordisk-baltisk samarbeid og den regionale sikkerhetspolitiske situasjonen har gjort relasjonene med blant annet Norge enda viktigere for dem. Det norske og latviske forsvaret samarbeider tett og norske EØS-midler har vært helt avgjørende for det gode bilaterale forholdet som i dag eksisterer mellom Norge og Latvia, sier Hagen.

Den norsk ambassaden styrkes med ekstra personell under formannskapet, noe som kommer godt med når mange norske delegasjoner står på trappene.
- Vi ønsker alle norske institusjoner og organisasjoner velkommen til Riga til mange spennende møter og begivenheter, sier Hagen.

Mer informasjon

Les mer om Rådet for den europeiske union her
Les mer om Europa 2020 her

Til toppen