Lovande start for kornet

Forskarane arbeider meir målretta enn på lenge for å auke kornavlingane og vekstsesongen i år har starta godt.

Forskarane arbeider meir målretta enn på lenge for å auke kornavlingane og vekstsesongen i år har starta godt.

KornFUTH (frå utgreiing til handling) er eit prosjekt som Bioforsk gjer på oppdrag frå Fondet for forskingsavgift på landbruksprodukt/Forskingsmidlar over jordbruksavtalen og Forskingsrådet.

Prosjektet skal auke norske kornavlingar gjennom å skapa fagleg kunnskap, engasjement og endringsvilje hos produsentane.

KornFUTH (frå utgreiing til handling) er eit prosjekt som Bioforsk gjer på oppdrag frå Fondet for forskingsavgift på landbruksprodukt/Forskingsmidlar over jordbruksavtalen og Forskingsrådet.

Prosjektet skal auke norske kornavlingar gjennom å skapa fagleg kunnskap, engasjement og endringsvilje hos produsentane.

Prosjektet KornFUTH (frå utgreiing til handling) skal bidra til å auke norske kornavlingar gjennom å skapa fagleg kunnskap, engasjement og endringsvilje hos produsentane.

– Avlingsframgangen i norsk korndyrking har stagnert. Saman med vanskelege værtilhøve og ein stor reduksjon i kornarealet gjer det at norsk kornproduksjon er lågare enn på veldig lenge. I tillegg har det vore ein del kvalitetsproblem dei siste åra, seier prosjektleiar Einar Strand.

– Vi har hatt eit ekspertutval og rapportar som har peika på utfordringa. Det neste blir å få gjort dette om til handling, seier Bernt Hoel i Bioforsk. 

Forskarane arbeider meir målretta enn på lenge for å auke kornavlingane og vekstsesongen i år har starta godt. (Foto: Aud Torild Stensrød)

 


Til toppen