Lyttemøte med Risavika havn om Base2Base@sea

Hva skal til for å flytte gods fra veg til sjø? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk vite oljebransjens syn.

Fra venstre: David S. Ottesen fra Risavika havn, statsekretær Jon Georg Dale, Katrine Helle-Hodne, Halliburton AS, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Jone Stangeland, Statoil ASA.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok mandag morgen på et lyttemøte med blant annet Risavika havn, Statoil og Haliburton. Der ble prosjektet base2base@sea presentert, et konsept som har som mål å flytte gods fra veg til sjø.

Samferdselsministeren møtte 12 ulike aktører innenfor oljebransjen, som frakter store mengder gods på veg og som har et ønske om å flytte dette godset ut på sjøen. Målet med å møte de ulike aktørene var for samferdselsministeren å få en prat med bransjen om hva som skal til for å få flyttet gods fra veg til sjø.

- Regjeringen har som mål å få mer gods fra veg til sjø. Det er veldig nyttig å få førstehåndsinformasjon om hva som skal til for å få realisert godsoverføring innenfor oljebransjen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Til toppen